گرچه در دنیـای امروز هیچگـاه نمی توان تهدیدات را به صفر رساند اما می توان در جهت کاهش آن گام برداشت. آموزش صحیح و کاربردی یکی از مهمترین عوامل در جهت کاهش تهدیـدات و فقط یکپارچـگی شبکه  می باشد. دپارتمـان امنیت شبکه  مهندسان جوان اطلاعات با هدف ارائه خدمات در زمینه آموزش دوره های تخصصی و فوق تخصصی امنیـت شبکـه و اطلاعات  تأسیس شده است. هدف اصلی ما ارائه راهکارهای اصولی در زمینه بالابردن سطح علمی جامعه در زمینه امنیت می باشد. کلیه دوره هایی که در این دپارتمـان تدریـس می شوند  بر اساس استانـداردهای موجود در زمینـه شبکه و اطلاعات  طراحی شده اند. دپارتمـان امنیت شبکه و اطلاعات امیـدوار است تا بتواند در زمینه پیشبرد سطح عامی جامعـه گامی ناچیز بردارد.

آموزش و پژوهش به عنوان رسالت اصلی تیم مهندسان جوان می باشد که در طول این سا ل ها همواره سعی داشته ایم که از این رسالت مقدس دور نشویم. ارائه بیش از 50 دوره متنوع در زمینه امنیت شبکه و اطلاعات از افتخارات تیم مهندسان جوان در بخش آموزش می باشد و همچنین همکاری و آموزش پرسنل صنعت ها ی مختلف در جهت حفظ اطلاعات سیستم ها و شبکه های آن هاکه  از افتخارات ما می باشد

فعالیت های ما در بخش آموزش به گرو ه های زیر تقسیم می شود :

 • تولید محتوای آموزشی برای کارشناس امنیت شبکه
 • تولید محتوای آموزشی برای کارشناس امنیت اطلاعات
 • تولید محتوای آموزشی برای کارشناس جرائم رایانه ای
 • تولید محتوای آموزشی برای کارشناس تست نفوذ
 • تولید محتوای آموزشی برای مهندسی معکوس
 • تولید محتوای آموزشی برای مرکز عملیات امنیت (SOC)
 • تولید محتوای آموزشی دیگر در زمینه امنیت

فعالیت های ما در بخش خدمات امنیتی به بخش های زیر تقسیم می شود :

 • مشاوره در زمینه امنیت شبکه و اطلاعات
 • مشاوره در زمینه سیستم های مانیتورینگ
 • مشاوره در زمینه امنیت نرم افزاری
 • مشاوره در زمینه پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
 • ارزیابی آسیب پذیری
 • بازرسی امنیتی
 • تست نفوذ