در این بخش تمامی پروژه های تخصصی (تخفیفی) موجود برای شما علاقه مندان ارائه شده است. لازم به  ذکر است تمامی پروژه های موجود دارای پشتیبانی می باشند و در صورت نیاز و هر گونه مشکل می توانید با تیم پشتیبانی مهندسان حوان تماس بگیرید. همچنین در پروژه های دانشجویی (دانشگاهی) درصورت نیاز به گزارش متنی برای ارائه به استاد خویش می توانید با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید و گزارش پروژه را بر اساس نیاز خود به ما سفارش دهید و در مدت دو روز تا هفت روز (بر اساس سفارش شما) گرارش بصورت فارسی / انگلیسی تهیه و برای شما ارسال می گردد.

پروژه های شبیه سازی با AVISPA

ارزیابی پروتکل NSPK در یک ارتباط ایمن بین یک initiator و responder در نرم افزار AVISPA در حالت ATSE

ارزیابی پروتکل NSPK در یک ارتباط ایمن بین یک initiator  و responder در نرم افزار AVISPA در حالت ATSE The…

group0
تومان120000

ارزیابی حمله reply attack در پروتکل تبادل کلید عمومی به علت عدم احراز هویت کامل با AVISPA در حالت OFMC

ارزیابی حمله reply attack در پروتکل تبادل کلید عمومی به علت عدم احراز هویت کامل با AVISPA  در حالت OFMC…

group0
تومان120000

بررسی ضعف پروتکل تبادل کلید عمومی در حمله جلسات زمان در شبکه با نرم افزار AVISPA در حالت OFMC

بررسی ضعف پروتکل تبادل کلید عمومی در حمله جلسات زمان در شبکه  با نرم افزار AVISPA  در حالت OFMC در…

group0
تومان160000

ارزیابی امنیتی یک شبکه نا ایمن در حمله استراق سمع با نرم افزار AVISPA در حالت ATSE

حملهٔ شخص میانی  یا حملهٔ Bucket Brigade یا گاهی با عنوان حملهٔ ژانوس شناخته می‌شود. در رمزنگاری و امنیت رایانه،…

group0
تومان100000

بررسی حملهٔ بازپخش یا تکرار (Replay attack) در شبکه نا ایمن با AVISPA در حالت ATSE

حملهٔ بازپخش یا تکرار )به انگلیسی Replay attack)  یکی از انواع حملات تحت شبکه است که در آن یک انتقال دادهٔ معتبر با انگیزهٔ…

group0
تومان140000

بررسی مکانیزم مقابله با حمله reply attack با استفاده از timestamps و ساختار کلید متقارن با نرم افزار AVISPA در حالت OFMC

حملهٔ بازپخش یا تکرار )به انگلیسی Replay attack)  یکی از انواع حملات تحت شبکه است که در آن یک انتقال دادهٔ معتبر با انگیزهٔ…

group0
تومان120000

پروژه های OPNET

طراحی و پیاده سازی یک سیستم ارتباطی WAN برای اتصال 3 شبکه در 3 شهر متفاوت در دو سناریو جهت ارزیابی traffic sentبا شبیه ساز OPNET

طراحی و پیاده سازی یک سیستم ارتباطی WAN  برای اتصال 3 شبکه در 3 شهر متفاوت در دو سناریو جهت…

group0
تومان240000

طراحی و پیاده سازی یک سیستم ارتباطی با 4 زیرشبکه اترنت در دو سناریو متفاوت جهت ارزیابی response time با شبیه ساز OPNET

طراحی و پیاده سازی یک سیستم ارتباطی با 4 زیرشبکه اترنت در دو سناریو متفاوت جهت ارزیابی  response time با…

group0
تومان180000

طراحی و پیاده سازی یک شبکه اترنت با یک هاب و دو سوییچ و 16 هاست (node) جهت ارزیابی collision count با شبیه ساز OPNET

طراحی و پیاده سازی یک شبکه اترنت با یک هاب و دو سوییچ و 16 هاست (node) جهت ارزیابی collision…

group0
تومان240000
group0
تومان240000

بررسی عملکرد یک سیستم ارتباطی wireless با 9 node و در 4 سناریو متفاوت جهت ارزیابی retransmission attempt با شبیه ساز OPNET

بررسی عملکرد یک سیستم ارتباطی wireless با 9 node و در 4 سناریو متفاوت جهت ارزیابی  retransmission attempt با شبیه…

group0
تومان240000

بررسی عملکرد یک سیستم ارتباطی wireless با 9 node و در 4 سناریو متفاوت جهت ارزیابی global delay با شبیه ساز OPNET

بررسی عملکرد یک سیستم ارتباطی wireless با 9 node و در 4 سناریو متفاوت جهت ارزیابی  global delay با شبیه…

group0
تومان180000

پروژه های VHDL

پیاده سازی یک مدار ترکیبی (combinational) با زبان VHDL برای ضرب اعداد دو بیتی باینری با نرم افزار Quartus

پیاده سازی یک مدار ترکیبی (combinational) با زبان VHDL برای ضرب اعداد دو بیتی باینری با نرم افزار Quartus در…

group0
تومان120000

پیاده سازی یک مدار ترکیبی (combinational) با زبان VHDL به همراه 10 سیگنال واسط با نرم افزار Quartus

پیاده سازی یک مدار ترکیبی (combinational) با زبان VHDL به همراه 10 سیگنال واسط با نرم افزار Quartus در این…

group0
تومان140000

پیاده سازی یک مدار ترکیبی (combinational) با زبان VHDL به همراه 4 ورودی و 1 خروجی با نرم افزار Quartus

پیاده سازی یک مدار ترکیبی (combinational) با زبان VHDL به همراه 4 ورودی و 1 خروجی با نرم افزار Quartus…

group0
تومان120000

پیاده سازی VHDL code for Data Memory of the MIPS processor با زبان VHDL در نرم افزار Quartus

پیاده سازی VHDL code for Data Memory of the MIPS processor با زبان VHDL در نرم افزار Quartus در این…

group0
تومان160000

پیاده سازی یک فیلیپ فلاپ های D-FF و SR-Latch و T-FF و JK-FF با زبان VHDL در نرم افزار Quartus

پیاده سازی یک فیلیپ فلاپ های D-FF و SR-Latch و T-FF و JK-FF با زبان VHDL در نرم افزار Quartus…

group0
تومان100000

پیاده سازی یک مدار شمارنده همزمان با استفاده از T-FF با زبان VHDL در نرم افزار Quartus

پیاده سازی یک مدار شمارنده همزمان با استفاده از T-FF با زبان VHDL در نرم افزار Quartus در این پروژه…

group0
تومان140000

پروژه های QtSpim (MIPS)

پیاده سازی و اجرای یک پروژه MIPS برای دستورات مرجع حافظه (memory reference instructions) با نرم افزار QtSpim

پیاده سازی و اجرای یک پروژه MIPS برای دستورات مرجع حافظه (memory reference instructions (lw and sw)) با نرم افزار…

group0
تومان120000

پیاده سازی و اجرای یک پروژه Nested Calls (NOT using a stack) با کمک jal و jr و نرم افزار QtSpim

پیاده سازی و اجرای یک پروژه Nested Calls با کمک jal  و  jr  و نرم افزار QtSpim در اینجا یک…

group0
تومان160000

پیاده سازی و اجرای یک پروژه Nested Calls با دستورات jal and jr instructions و نرم افزار QtSpim

پیاده سازی و اجرای یک پروژه Nested Calls با دستورات jal and jr instructions و نرم افزار QtSpim در اینجا…

group0
تومان140000

پیاده سازی و اجرای یک پروژه MIPS برای ضرب دو عدد unsigned integers در دو ریجستر با نرم افزار QtSpim

پیاده سازی و اجرای یک پروژه MIPS برای ضرب دو عدد unsigned integers در دو ریجستر با نرم افزار QtSpim…

group0
تومان120000

پیاده سازی و اجرای یک پروژه MIPS برای لود کردن داده در ریجستر و اجرای محاسبات عددی با نرم افزار QtSpim

پیاده سازی و اجرای یک پروژه MIPS برای لود کردن داده در ریجستر و اجرای محاسبات عددی و ذخیر در…

group0
تومان140000

پیاده سازی یک پروژه MIPS (pseudo-code) برای ضرب دو عدد unsigned integers با نرم افزار QtSpim

پیاده سازی یک پروژه MIPS (pseudo-code) برای ضرب دو عدد unsigned integers  با نرم افزار QtSpim در این پروژه یک…

group0
تومان160000

پروژه های Quartus

پروژه های Verilog HDL

پیاده سازی مدار مطقی با Maxterm ها و 4 ورودی و یک خروجی در نرم افزار Quartus

پیاده سازی مدار مطقی با Maxterm ها و 4 ورودی و یک خروجی در نرم افزار Quartus در این پروژه…

group0
تومان160000

پیاده سازی مدار مطقی با Minterm ها و 4 ورودی و یک خروجی در نرم افزار Quartus

پیاده سازی مدار مطقی با Minterm ها و 4 ورودی و یک خروجی در نرم افزار Quartus در این پروژه…

group0
تومان140000

پیاده سازی یک مدار منطقی با گیت های AND و OR و NOR در نرم افزار Quartus

پیاده سازی یک مدار منطقی با گیت های  AND و OR و NOR در نرم افزار Quartus Objectives: Within the…

group0
تومان120000

پیاده سازی یک مدار ریجیستر با چند تابع (Multi-Function Register) با زبان Verilog HDL در نرم افزار Quartus

پیاده سازی یک مدار ریجیستر با چند تابع (Multi-Function Register) با زبان Verilog HDL در نرم افزار Quartus در این…

group0
تومان160000

پیاده سازی یک مدار مور (Moore-type) برای دیاگرام حالت با زبان Verilog HDL در نرم افزار Quartus

پیاده سازی یک مدار مور (Moore-type) برای دیاگرام حالت با زبان Verilog HDL در نرم افزار Quartus در این پروژه…

group0
تومان140000

پیاده سازی یک مدار میلی (Mealy-type) برای دیاگرام حالت با زبان Verilog HDL در نرم افزار Quartus

پیاده سازی یک مدار میلی (Mealy-type) برای دیاگرام حالت با زبان Verilog HDL در نرم افزار Quartus در این پروژه…

group0
تومان120000