نمایش دادن همه 5 نتیجه

پیاده سازی مدار مطقی با Maxterm ها و 4 ورودی و یک خروجی در نرم افزار Quartus

پیاده سازی مدار مطقی با Maxterm ها و 4 ورودی و یک خروجی در نرم افزار Quartus در این پروژه…

group0
تومان160000

پیاده سازی مدار مطقی با Minterm ها و 4 ورودی و یک خروجی در نرم افزار Quartus

پیاده سازی مدار مطقی با Minterm ها و 4 ورودی و یک خروجی در نرم افزار Quartus در این پروژه…

group0
تومان140000

پیاده سازی یک مدار منطقی با گیت های AND و OR و NOR در نرم افزار Quartus

پیاده سازی یک مدار منطقی با گیت های  AND و OR و NOR در نرم افزار Quartus Objectives: Within the…

group0
تومان120000

پیاده سازی یک مدار منطقی برای 7-segment با 4 ورودی و 7 خروجی با نرم افزار Quartus

پیاده سازی یک مدار منطقی برای 7-segment با 4 ورودی و 7 خروجی با نرم افزار Quartus در این پروژه…

group0
تومان150000

پیاده سازی یک مدار منطقی برای مقایسه گر دو بیتی با 4 ورودی و 3 خروجی با نرم افزار Quartus

پیاده سازی یک مدار منطقی برای مقایسه گر دو بیتی با 4 ورودی و 3 خروجی با نرم افزار Quartus…

group0
تومان170000