گروه آموزشی مجموعه مهندسان جوان با توجه به اسناد بالا دستی و سند تحول بنیادی زمینه مناسبی را برای مشارکت تمامی همکاران عزیز (مدرسین دوره های فنی و مهندسین کارامد) د ر راستای کیفیت بخشی ، ارتقای همه جانبه ، اهداف علمی و تربیتی وخلاقیتی هنرجویان فراهم نموده است و تا عزیزان علاقه مند بتوانند از این طریق به سطوح والای تخصصی و مهارتی دست یابند . مطمئنا هیچ تحولی در آموزش های تخصصی  رخ نخواهد داد مگر اینکه نگرشها تغییر نماید . به خصوص در نحوه نگرش نظام اموزش و دانشگاهی باید حاصل گردد .از این رو تیم آموزشی مهندسان جوان تصمیم دارد تحولی مناسب در این راستا ایجاد نمایید. همان گونه که می دانید دنیای الکترونیک و کامپیوتر دنیای بسیار بزرگی است و زیر شاخه های بسیاری دارد از این رو گروه مهندسان حوان در بخش آموزش های تخصصی تصمیم دارد تا برترین و کاربردی ترین زمینه های تخصصی را در این علوم انتخاب و توسعه دهد. ما تا کنون نوانسته ایم در بخش های آموزشی زیرمحتوای آموزشی کاربردی ( کتاب های آموزشی – آموزش تصویری- دوره های آموزش)  را برای علاقه مندان فراهم نماییم. در ماه های و سال های آینده بخش های بسیار به این مجموعه اضافه خواهد شد.