آموزش الکترونیک دیجیتال، شامل: اصول الکترونیک دیجیتال، آی سی های الکترونیک دیجیتال و کاربردهای آن ها است. تیم آموزشی مهندسان جوان اغلب مباحث مربوط به الکترونیک دیجیتال را از سطح پایه، مانند آی سی های پایه دیجیتال تا سطح پیشرفته، مانند: ابزار دقیق دیجیتال، آی سی های برنامه پذیر، میکروکنترلرها و میکروپروسسورها (Microprocessor) را شامل می شود. آموزش های الکترونیک دیجیتال علاوه بر این که برای دانشجویان کارشناسی و ارشد مهندسی برق و کامپیوتر مفید است، می تواند به عنوان مرجع مناسبی برای تکنسین ها، محققان و علاقه مندان به حوزه الکترونیک دیجیتال عملی باشد، همچنین برای مشاهده  این آموزش ها بصورت گروه بندی شده می توانید به بخش های زیر مراجعه نمایید.

برنامه نویسی Verilog HDL

محتوای آموزشی

آموزش MIPS با QtSpim

محتوای آموزشی

برنامه نویسی VHDL

محتوای آموزشی

آموزش Quartus

محتوای آموزشی

آموزش AVR با CodeVision

محتوای آموزشی

آموزش AVR با BASCOM

محتوای آموزشی

برنامه نویسی Arduino

محتوای آموزشی

آموزش AVR با Atmel Studio

محتوای آموزشی