در این بخش تمامی پروژه های موجود برای شما علاقه مندان ارائه شده است. لازم به  ذکر است تمامی پروژه های موجود دارای پشتیبانی می باشند و در صورت نیاز و هر گونه مشکل می توانید با تیم پشتیبانی مهندسان حوان تماس بگیرید. همچنین در پروژه های دانشجویی (دانشگاهی) درصورت نیاز به گزارش متنی برای ارائه به استاد خویش می توانید با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید و گزارش پروژه را بر اساس نیاز خود به ما سفارش دهید و در مدت دو روز تا هفت روز (بر اساس سفارش شما) گرارش بصورت فارسی / انگلیسی تهیه و برای شما ارسال می گردد.

پروژه های امنیتی (پروتکل های احراز هویت و محرمانگی) با AVISPA

ارزیابی حمله reply attack در پروتکل تبادل کلید عمومی به علت عدم احراز هویت کامل با AVISPA در حالت OFMC

ارزیابی حمله reply attack در پروتکل تبادل کلید عمومی به علت عدم احراز هویت کامل با AVISPA  در حالت OFMC…

group0
تومان120000

ایمن سازی پروتکل تبادل کلید عمومی با اجرای مکانیرم احراز هویت دوطرفه با نرم افزار AVISPA در حالت OFMC

ایمن سازی پروتکل تبادل کلید عمومی با اجرای مکانیرم احراز هویت دوطرفه با نرم افزار AVISPA در حالت OFMC در…

group0
تومان160000

بررسی مکانیزم مقابله با حمله reply attack با استفاده از timestamps با نرم افزار AVISPA در حالت ATSE

حملهٔ بازپخش یا تکرار )به انگلیسی Replay attack)  یکی از انواع حملات تحت شبکه است که در آن یک انتقال دادهٔ معتبر با انگیزهٔ…

group0
تومان170000

نرم افزار / شبیه ساز: AVISPA (SPAN)

زبان برنامه نویسی :  HLPSL

تعداد پروژه : 180

سطح علمی (دانشگاهی) : کارشناسی /کارشناسی ارشد / دکتری

پروژه های شبیه سازی و تحلیل عملکرد شبکه با OPNET

بررسی عملکرد یک سیستم ارتباطی wireless با 9 node و در 4 سناریو متفاوت جهت ارزیابی global delay با شبیه ساز OPNET

بررسی عملکرد یک سیستم ارتباطی wireless با 9 node و در 4 سناریو متفاوت جهت ارزیابی  global delay با شبیه…

group0
تومان180000

طراحی و پیاده سازی یک سیستم ارتباطی WAN برای اتصال 3 شبکه در 3 شهر متفاوت در دو سناریو جهت ارزیابی download response time با شبیه ساز OPNET

طراحی و پیاده سازی یک سیستم ارتباطی WAN برای اتصال 3 شبکه در 3 شهر متفاوت در دو سناریو جهت…

group0
تومان300000

طراحی و پیاده سازی یک شبکه اترنت با یک هاب و دو سوییچ و 16 هاست (node) جهت ارزیابی collision count با شبیه ساز OPNET

طراحی و پیاده سازی یک شبکه اترنت با یک هاب و دو سوییچ و 16 هاست (node) جهت ارزیابی collision…

group0
تومان240000

نرم افزار / شبیه ساز: OPNET

زبان برنامه نویسی :  ++C

تعداد پروژه : 180

سطح علمی (دانشگاهی) : کارشناسی /کارشناسی ارشد / دکتری

پروژه های طراحی مدارات منطقی در لایه schematic view با Quartus

پیاده سازی مدار مطقی با Maxterm ها و 4 ورودی و یک خروجی در نرم افزار Quartus

پیاده سازی مدار مطقی با Maxterm ها و 4 ورودی و یک خروجی در نرم افزار Quartus در این پروژه…

group0
تومان160000

پیاده سازی یک مدار منطقی برای 7-segment با 4 ورودی و 7 خروجی با نرم افزار Quartus

پیاده سازی یک مدار منطقی برای 7-segment با 4 ورودی و 7 خروجی با نرم افزار Quartus در این پروژه…

group0
تومان150000

پیاده سازی یک مدار منطقی برای مقایسه گر دو بیتی با 4 ورودی و 3 خروجی با نرم افزار Quartus

پیاده سازی یک مدار منطقی برای مقایسه گر دو بیتی با 4 ورودی و 3 خروجی با نرم افزار Quartus…

group0
تومان170000

نرم افزار / شبیه ساز: Quartus

زبان برنامه نویسی : Schematic Diagram

تعداد پروژه : 5

سطح علمی (دانشگاهی) : کارشناسی

پروژه های طراحی مدارات منطقی با Verilog HDL در Quartus

پیاده سازی یک مدار Multi-Function Register برای رجیستر 4 بیتی با زبان Verilog HDL در نرم افزار Quartus

پیاده سازی یک مدار Multi-Function Register برای رجیستر 4 بیتی با زبان Verilog HDL در نرم افزار Quartus در این…

group0
تومان170000

پیاده سازی یک مدار ریجیستر با چند تابع (Multi-Function Register) با زبان Verilog HDL در نرم افزار Quartus

پیاده سازی یک مدار ریجیستر با چند تابع (Multi-Function Register) با زبان Verilog HDL در نرم افزار Quartus در این…

group0
تومان160000

پیاده سازی یک مدار مور (Moore-type) برای دیاگرام حالت با زبان Verilog HDL در نرم افزار Quartus

پیاده سازی یک مدار مور (Moore-type) برای دیاگرام حالت با زبان Verilog HDL در نرم افزار Quartus در این پروژه…

group0
تومان140000

نرم افزار / شبیه ساز: Quartus

زبان برنامه نویسی :  Verilog HDL

تعداد پروژه : 4

سطح علمی (دانشگاهی) : کارشناسی

پروژه های MIPS با QtSpim

پیاده سازی مدار مطقی با Minterm ها و 4 ورودی و یک خروجی در نرم افزار Quartus

پیاده سازی مدار مطقی با Minterm ها و 4 ورودی و یک خروجی در نرم افزار Quartus در این پروژه…

group0
تومان140000

پیاده سازی و اجرای یک پروژه MIPS برای دستورات مرجع حافظه (memory reference instructions) با نرم افزار QtSpim

پیاده سازی و اجرای یک پروژه MIPS برای دستورات مرجع حافظه (memory reference instructions (lw and sw)) با نرم افزار…

group0
تومان120000

پیاده سازی و اجرای یک پروژه Nested Calls (NOT using a stack) با کمک jal و jr و نرم افزار QtSpim

پیاده سازی و اجرای یک پروژه Nested Calls با کمک jal  و  jr  و نرم افزار QtSpim در اینجا یک…

group0
تومان160000

نرم افزار / شبیه ساز: QtSpim

زبان برنامه نویسی :  MIPS

تعداد پروژه : 6

سطح علمی (دانشگاهی) : کارشناسی

پروژه های طراحی مدارات منطقی با VHDL در Quartus

پیاده سازی VHDL code for ALU Control Unit of the MIPS processor با زبان VHDL در نرم افزار Quartus

پیاده سازی VHDL code for ALU Control Unit of the MIPS processor با زبان VHDL در نرم افزار Quartus در…

group0
تومان180000

پیاده سازی VHDL code for ALU of the MIPS processor با زبان VHDL در نرم افزار Quartus

پیاده سازی VHDL code for ALU of the MIPS processor با زبان VHDL در نرم افزار Quartus در این پروژه…

group0
تومان170000

پیاده سازی VHDL code for Control Unit of the MIPS processor با زبان VHDL در نرم افزار Quartus

پیاده سازی VHDL code for Control Unit of the MIPS processor با زبان VHDL در نرم افزار Quartus در این…

group0
تومان170000

نرم افزار / شبیه ساز: Quartus

زبان برنامه نویسی :  VHDL

تعداد پروژه : 11

سطح علمی (دانشگاهی) : کارشناسی