سرورها ، کامپیوتر هایی که خدماتی به شما ارائه میدهند ، به عنوان کامپیوتری که حاوی صفحات php,asp,python دیتابیس ها و غیره هستند اطلاعات مورد نیاز شما را باید برای شما فراهم کنند . ارتباط بین دو کامپیوتر هم گاها از طریق ارتباط دو کامپیوتر، با کامپیوتر سرور برقرار میشود. برای ارتباط بین کامپیوتر شما و سرور ( یا حتی دیگر کامپیوتر ها ) باید قوانینی وجود داشته باشد که به آن پروتکل میگویند .پروتکل اینکه پیغامی که برای سرور میفرستید به همان صورتی است که سرور بفهمد ، یا اینکه پیامتان را باید در چه زمانی بفرستید ، تکه تکه بفرستید یا کامل و … را کنترل میکند .
دو پروتکل معروف TCP و UDP در ابتدا پیام شما را کنترل میکنند که TCP به ارتباط دو طرفه و قابل اطمینان نظارت دارد ( مثل فرستادن یک پیام و گرفتن جواب ) و کنترل میکند که پیام به شما رسیده یا خیر، و اگر نرسیده دوباره ارسال کند .
UDP ارتباط مطمئن را فراهم نمیکند و یک طرفه است و در ارتباطاتی استفاده میشود که پیام دو طرفه نیاز نیست ( مثل دیدن یک ومسابقه فوتبال زنده در اینترنت که اگر قسمتی از ویدیو نرسد ، ویدیو در آن قسمت ثابت میماند و از قسمت گم شده به بعد ویدیو ادامه پیدا می کند ).
برنامه نویسی سوکت، ارتباط بین یک برنامه در کامپیوتر شما و سرور از طریق TCP است. سوکت نیز نقطه-پایان ارتباط شما و سرور است. یعنی شما به سوکت اطلاعات را میدهید و از سوکت ارسال میشوند و در سوکت سرور دریافت و سرور از سوکتش اطلاعات را میخواند . وقتی ارتباطی برقرار شد سرور شی سوکت خود را آخرین نقطه اتصال خود قبل از ارسال می سازد و کامپیوتر شما و سرور با نوشتن و خواندن در سوکت خودشان و ارسال اطلاعات درون سوکت، ارتباط برقرار میکنند .
سایت مهندسان جوان در زمینه برنامه نویسی سوکت، آموزش های مختلفی را دارد. که در ادامه اشاره کوتاهی به این آموزش ها خواهیم کرد و شما را با آن ها آشنا خواهیم نمود. این آموزش ها بر اساس محتوا برای شما دسته بندی شده اند که عبارت اند از: