شبیه ساز NS3 ، یکی از بهترین شبیه سازهای شبکه نسبت به سایر شبیه سازها است که عمدتا برای تحقیق و استفاده آموزشی هدف گذاری شده است. ns-3، یک نرم افزار رایگان است که مجوز GNU GPLv2 دارد و استفاده از آن برای تحقیق و توسعه به طور عمومی در دسترس است.
پروژه NS3 با ایجاد یک هسته شبیه سازی استوار که به خوبی مستند شده است، برای استفاده و اشکال زدایی آسان است و نیازهای کل جریان شبیه سازی، از پیکربندی شبیه سازی تا جمع آوری و تجزیه و تحلیل را فراهم می کند و هدف از این پروژه، ایجاد یک محیط شبیه سازی مطلوب و مناسب برای تحقیقات شبکه است. این محیط باید با نیازهای شبیه سازی تحقیقاتی شبکه های مدرن امروزی هماهنگ باشد و باید مشارکت جامعه تحقیقاتی، بررسی های همکارانه و اعتبارسنجی نرم افزار را تقویت کند. علاوه بر این، زیرساخت های نرم افزاری NS3 ، توسعه مدل های شبیه سازی را ایجاد می کند که به اندازه کافی واقع گرایانه هستند تا امکان استفاده از NS3 به عنوان یک امولاتور واقعی شبکه، متصل با دنیای واقعی باشد و همچنین امکان پیاده سازی بسیاری از پروتکل های موجود در دنیای واقعی در داخل NS3 وجود دارد.
سایت مهندسان جوان در زمینه نرم افزار NS3 ، آموزش های مختلفی را دارد. که در ادامه اشاره کوتاهی به این آموزش ها خواهیم کرد و شما را با آن ها آشنا خواهیم نمود. این آموزش ها بر اساس محتوا برای شما دسته بندی شده اند که عبارت اند از: